Elektronika

Tematika/tételsor

 1. Hálózatelméleti alapok. Hálózatok osztályozása, alapvető összefüggések. Ideális áramköri elemek. (21-32)
 2. Hálózatok számítási módszerei. Csomóponti potenciálok módszere, hurokáramok módszere.
 3. Ellenállás-mátrix módszer. Eredő ellenállás számítása ellenállásmátrix-módszerrel(33-39)
 4. Hálózatokra vonatkozó tételek. Thevenin és Norton tétele. A szuperpozíció és reciprocitás tétele. (39-49)
 5. Többpólusú passzív áramkörök. Kétpóluspárok, kétpólus paraméterek meghatározása. (51-64)
 6. Kétpóluspárok primer és szekunder oldali impedanciaillesztése, lánckarakterisztikák alkalmazása kétpóluspárok sorbakapcsolása esetén. (64-72)
 7. Változó feszültség. Szinuszos jelek jellemzése, általános időfüggő jelek jellemzése. Fourier-sorok, Fourier transzformáció. (79-84, 99-105)
 8. Váltófeszültségű hálózatok. A komplex impedancia fogalma, alkaltrészek impedanciájának kiszámítása. Bode diagram, dB skála. (105-120)
 9. A differenciáló és integráló kör leírása. Ugrásfüggvény hatása, szinuszos feszültség hatása. (85-96)
 10. Szűrőkörök vizsgálata. Osztályozás, elsőfokú alul- és felüláteresztő szűrőkörök. (123-129)
 11. Alkatrészek. Ellenállások, induktivitások. Kondenzátorok és különböző típusaik. (149-172, 183-191)
 12. Diódák és jellemzőik, diódatípusok. Diódák legfontosabb alkalmazásai. Tranzisztorok egyszerűbb alkalmazásai. A tranzisztor mint kapcsoló. (194-219, TS 169-171)
 13. Tranzisztoros alapkapcsolások (240-251, 302-309)
 14. Műveleti erősítők tulajdonságai, negatív visszacsatolás, számítási módszerek. Invertáló és neminvertáló erősírők.(317-335, TS 134-146, kézirat részek)
 15. Műveleti erősítőkkel felépített áramkörök. Összeadó, kivonó erősítők, integrálás, differenciálás, exponenciális és logaritmikus erősítők (383-388, 394-395TS 297-311, kézirat részek).
 16. Feszültségtartományok konverziója műveleti erősítőkkel, három műveleti erősítővel felépített mérőerősítő kapcsolás (TS 741-742).
 17. Áramgenerátorok földfüggetlen és földfüggő terheléshez. Áram-feszültség konverzió (TS 346-352).
 18. Komparátorok, Schmitt-trigger, billenő áramkörök (411-415, TS 190-194).
 19. Analóg-digitális konverzió. (kézirat)

Referenciák, segédanyagok